Nicușor Dan : Am atribuit contractul pentru elaborarea unui “Master plan piste biciclete la nivelul Municipiului București”

0
173

🟢Prin acest document strategic, vor fi stabilite direcțiile de dezvoltare a infrastructurii aferente utilizării bicicletei ca mod de transport alternativ urban și vor fi identificate traseele optime pentru realizarea unei rețele extinse de piste pentru a încuraja utilizarea bicicletei, concomitent cu crearea infrastructurii necesare.
🟢În cadrul procedurii de atribuire, a fost desemnată câștigătoare oferta prezentată de F.I.P. Consulting SRL, valoarea contractului fiind de 530.000 lei fără TVA, iar termenul de elaborare de 12 luni.
🟢În elaborarea Master planului, se vor avea în vedere atât aspecte de utilitate, cât și de turism.
🟢Astfel, rețeaua de piste pentru biciclete va trebui să fie conectată cu pistele deja existente sau în curs de execuție și să facă legătura între zonele rezidențiale și zonele principale de interes precum locuri de muncă, de educație, zone comerciale, instituții, dar și cu localitățile și platformele industriale limitrofe Capitalei.
🟢De asemenea, se va ține cont și de amplasarea zonelor de interes turistic, atât cele cunoscute, cât și cele cu potențial de dezvoltare, precum și de amplasarea zonelor de agrement și recreere.
🟢Master planul va cuprinde și valoarea investițiilor pentru implementarea viitoarei rețele extinse și va identifica posibile surse de finanțare.

Lasă un răspuns